Serwis BIOMED

Althea oferuje szeroki wachlarz zintegrowanych rozwiązań z zakresu konserwacji i napraw wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego różnych marek, jednolitych i różnorodnych technologii. Usługi biomedyczne świadczymy osobno lub w ramach zintegrowanego serwisu, oferując wyjątkową elastyczność i modułowość, by wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klienta.

Althea może być jednym punktem kontaktu do zarządzania całą bazą urządzeń medycznych. Zapewniamy centra serwisowe na miejscu ze stałym personelem biomedycznym i technicznym. Zapewniamy również szybkie interwencje w razie nieprzewidzianych awarii, aby zredukować czas nieplanowanych przestojów i zmaksymalizować produktywność operacyjną.

Certyfikowana kalibracja i monitoring jakości stanowią pierwszorzędne wskaźniki efektywności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne wykonanie usług, zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Serwis BIOMED może być rozszerzony o wyposażenie takie jak endoskopy, aparaty USG, sondy, narzędzia chirurgiczne, urządzenia do znieczulania i wentylacji, pomocnicze wyposażenie medyczne oraz narzędzia stosowane w opiece domowej.

Przegląd usług:

Inwentaryzacja sprzętu

Inwentaryzacja, oznakowanie, klasyfikacja oraz aktualizacje inwentarza. Centralne archiwum instrukcji obsługi. 

Testy akceptacyjne

Procedury techniczne, administracyjne i testy wydajności prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi.  

Dowiedz się więcej

Pomiary wartości początkowych i parametrów dla zachowania bezpieczeństwa elektrycznego, a także późniejsze monitorowanie sprzętu. Jedynie testy akceptacyjne dają gwarancję bezpiecznego przygotowania nowego urządzenia i rozpoczęcia jego pracy w danej placówce opieki zdrowotnej lub społecznej.

Konserwacja naprawcza

Nasz zespół pozostaje w ciągłej gotowości, by w przypadku awarii sprzętu biomedycznego szybko przywrócić prawidłową pracę urządzenia i pomóc w zachowaniu maksymalnej ciągłości usług.  

Dowiedz się więcej

Dzięki relacjom z czołowymi producentami sprzętu biomedycznego Althea dostarcza kompleksowe usługi, w tym również szkolenia i optymalny dostęp do części zamiennych.

Konserwacja okresowa

Kontrola i kalibracja są prowadzone na podstawie wzorcowych protokołów operacyjnych, zgodnych z wymaganiami producentów oraz przepisami prawa lokalnego i międzynarodowego.  

Dowiedz się więcej

  Działania przeprowadza się równocześnie dla tego samego rodzaju sprzętu, w zależności ich lokalizacji i dostępności.   

  Konsultacje

  Dzięki szerokiej skali działania, międzynarodowemu zasięgowi oraz obszernej znajomości istniejących i powstających technologii Althea zapewnia swoim klientom:

  Dowiedz się więcej

  • Odpowiednie doradztwo przy wymianie różnego rodzaju sprzętu medycznego
  • Określenie planów inwestycji i rozwoju
  • Wsparcie w procesach oceny technologii medycznych
  • Wsparcie w pozyskiwaniu nowych technologii
  • Planowanie i przeprowadzenie transferów technologii na pojedynczych oddziałach lub w całych szpitalach 

  Świadczymy również specjalistyczną pomoc w zakresie: 

  • zarządzania jakością, akredytacji systemów,
  • zarządzania ryzykiem klinicznym,
  • definiowania przepływu pracy,
  • rejestracji w bazie danych.
    

  Szkolenia

  Dzięki naszym specjalnym programom szkoleniowym, prowadzonym w placówkach lub przez Internet, inżynierowie biomedyczni i lekarze na bieżąco nabywają wiedzę odnośnie najnowszych innowacji technologicznych. 

  Dowiedz się więcej

  Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność sprzętu medycznego, a w konsekwencji poprawia jakość opieki. 
  Dedykowane zespoły szkoleniowe prowadzą kursy teoretyczne i praktyczne w poniższych zakresach:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Znieczulanie
  • Sala operacyjna i sprzęt chirurgiczny
  • Monitoring fizjologiczny
  • Urządzenia terapeutyczne
  • Sprzęt do intensywnej opieki medycznej

  oraz z wielu innych dziedzin. Szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem istniejących technologii i dokumentacji producenta.
   

  Planowanie i pozyskanie

  Nasze zespoły biomedyczne mogą uczestniczyć w planowaniu wymiany Twojego sprzętu, abyś mógł w pełni korzystać z aktualności, wydajności i skuteczności swojego sprzętu. Nasi specjaliści mogą monitorować sprzęt oraz zgłaszać potrzeby i priorytety w zakresie napraw, na podstawie:

  Dowiedz się więcej

  • wieku urządzenia,
  • zgodności ze standardami technologii i bezpieczeństwa,
  • możliwości obciążenia pracą,
  • dostępności innowacji, dzięki którym zwiększa się sprawność kliniczną,
  • oraz najkorzystniejszych ofert.

  Dedykowane zespoły wdrożeniowe posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i narzędzia. Posiadają również relacje z producentami i dostawcami, dzięki czemu pomogą Ci pozyskać najlepsze rozwiązania w korzystnej cenie.   
   

   

  Utylizacja i wymiana

  Chcemy mieć pewność, że technologie, którymi dysponujesz, służą założonym celom, a personel kliniczny pracuje wyłącznie na prawidłowym, bezpiecznym, przydatnym i oszczędnym sprzęcie. Dlatego stosujemy odpowiednie, standaryzowane procedury do oceny i dostosowywania oczekiwanego okresu eksploatacji urządzeń, opartego na: 

  Dowiedz się więcej

  • zaleceniach producentów,
  • obecnych standardach leczenia,
  • kosztach dalszego użytkowania,
  • historii użytkowania, konserwacji i napraw,
  • bezpieczeństwa, jakość i funkcjonalność urządzenia.

  Te działania są ściśle powiązane z planowaniem inwestycji, dlatego nasz zespół inżynierów wspiera personel medyczny oraz dyrektorów finansowych szpitali w podjęciu odpowiednich decyzji strategicznych i operacyjnych, poprzedzonych pełnym dostępem do informacji.

  Kontrola bezpieczeństwa i kontrole funkcjonalne

  Kontrole zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa sprzętu są przeprowadzane na przestrzeni czasu, zwłaszcza w zakresie pracy urządzeń podłączonych do zasilania elektrycznego. Kontrole bezpieczeństwa są częścią zaplanowanej konserwacji.

  Dowiedz się więcej

   Obejmują zarówno praktyczne testy sprawdzające jakość świadczonej usługi jak i wykonanie stosownych poprawek i kalibracji.

   Otrzymujesz:

   • Jeden punkt kontaktu dla wszystkich urządzeń medycznych,
   • Wysoko wykwalifikowany personel biomedyczny i techniczny,
   • Zespoły techniczne na miejscu do błyskawicznych interwencji,
   • Ograniczenie czasu przestoju urządzeń,
   • Dedykowany dział zaopatrzenia części zamiennych i materiałów,
   • Centra kontaktowe świadczące wsparcie techniczne,
   • Aplikacje mobilne pomocne w zarządzania całą bazą technologii,
   • Centra doskonalenia dla poszczególnych technologii,
   • Raporty funkcjonalności sprzętu, dostępne online w czasie rzeczywistym.

   Skontaktuj się z nami

   Prośba o informację